top of page

ลงนามกระดาษสี

ภายในร้าน Drum Village มีการจัดแสดงลายเซ็นต์ของศิลปินชื่อดังมากมาย!

​อยากจะแนะนำบางส่วนพร้อมกับความทรงจำที่ผ่านมาบ้าง

bottom of page